Logopedie op het VO 

Een aantal leerlingen krijgt individuele logopedie, andere leerlingen krijgen logopedie in groepjes van 2 of 3 leerlingen. 

Dan werken we aan: 

 • wachten op je beurt 
 • elkaar aankijken 
 • luisteren naar elkaar 
 • reageren op elkaar 

Tijdens de logopedielessen wordt er aan de volgende aspecten aandacht besteed: 

 • het taalbegrip (wat begrijp je) 
 • de taalproductie (wat zeg je, hoe maak je een zin) 
 • de woordenschat (welke woorden ken je) 
 • de spraak (kan ik je verstaan; kun je alle letters zeggen) 
 • stotteren 
 • ademhaling 
 • stemgebruik (hoe klinkt je stem) 
 • gehoor (versta je alles) 
 • ondersteunde communicatie (welke gebaren en pictogrammen kun je gebruiken en ken je) 

De doelen waar we aan werken moeten praktisch zijn, dat wil zeggen, de leerlingen moeten in het dagelijks leven er hun voordeel mee kunnen doen. 

Daarnaast krijgen een aantal leerlingen 1 maal per week gebarenles. Daarbijwordt met behulp van foto's, picto's en afbeeldingen in spelvorm het gebruik van gebaren bij het spreken geoefend. 

Één van de doelstellingen van onze school het uitbreiden, stimuleren en verbeteren van de communicatie. Daarom wordt bij alle vak- en vormingsgebieden gebruik gemaakt van ondersteunde communicatie; dit is het bewust gebruiken van meerdere communicatie vormen tegelijkertijd. Naast de gesproken taal, wordt ook visuele informatie aangeboden (bijvoorbeeld gebaren, pictogrammen, foto’s, voorwerpen, mimiek) met als doel: begrijpen en begrepenworden. 

Kortom, het helpt als er in rustig tempo wordt gesproken en als daarbij een gebaar wordt gemaakt of een pictogram getoond. Door het gebruik van pictogrammen binnen onze school wordt structuur geboden die gericht is op het begrijpelijk maken van de dag en de omgeving van de leerling. 

Één keer per jaar worden de ouders/verzorgers uitgenodigd voor een gesprek waarin problematiek en vorderingen aan de orde komen, zonodig gebeurt dit natuurlijk vaker. Mijn werkdagen zijn dinsdag en woensdag, eventueel kunt u bellen voor een (bel)afspraak. 

Berna Pauw, logopedist

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl