Personeel

De teamsamenstelling voor het schooljaar 2021-2022 is als volgt:
D. Schotman directeur Linie College
B. van Breugel-Kloos ondersteuningscoördinator 
T. van Brussel  coördinator (dagbestedings-)groepen A en B
A. Pérez y Pérez psycholoog (NIP)
M. Kooijman schoolmaatschappelijk deskundige (MEE & de Wering)
C. Onnouw jeugdarts (GGD)

Stageteam
M. Reebeen stagebegeleider 
N. de Jong stagebegeleider 

Leerkrachten
Y. van Veen mentor van fase 1, mentorgroep F
H. Arends mentor van fase 1, mentorgroep E
N. Oud mentor van fase 2, mentorgroep D 
A. van den Berg mentor van fase 3, mentorgroep C 
C. Kruiten mentor van fase 1, mentorgroep F

Vakleerkrachten
S. van de Walle vakleerkracht Creatieve Expressie (CE) en mentor van fase 2, groep I
M. Boon         vakleerkracht Horeca en mentor van fase 3, mentorgroep J 
P. de Boer vakleerkracht Horeca en mentor van fase 3, mentorgroep J
M. Hanse         coördinator Arbeidstrainingscentrum (ATC) en mentor fase 3, groep H
M. Govers vakleerkracht Techniek en mentor van fase 3, mentorgroep H
L. Waal vakleerkracht Groen en mentor van fase 3, mentorgroep G
M. Snip   vakleerkracht Bewegingsonderwijs 
H. Arends vakleerkracht Groen en AVO en mentor van fase 1, mentorgroep E

Onderwijsondersteunend personeel
B. Pauw         logopedist (coach ondersteunde communicatie) 
T. Lolkema onderwijsondersteuner Groen, LOL, OOS, Zedemo
D. Benschop onderwijsassistent dagbesteding, mentorgroep A
J. Gersjes onderwijsondersteuner dagbesteding, mentorgroep B
P. Sipsma onderwijsondersteuner Techniek, ondersteuner ATC 
A. Claes onderwijsondersteuner Interne Stage
M. Vanderheijden onderwijsondersteuner arbeidstraining (AT), ATC en OOS 
C. Tromp         onderwijsondersteuner Culturele Oriëntatie (muziek) en arbeidsoriëntatie
M. van der Net onderwijsondersteuner (div. vakken)
E. Lapperre             onderwijsondersteuner (div. vakken)
C. Asjes         onderwijsassistent (div. vakken)
L. Menke         psychologisch assistent
A. Pater         administratief medewerker De Meerpaal/Linie College
M. Roelofs facilitair medewerkster

Het personeel is telefonisch bereikbaar via de school: 088-34 33 340; ATC: 088-34 33 350 of per mail: info@liniecollege.nl

PS: In enkele gevallen is het nodig, dat de administratief medewerker u als ouder/verzorger een mail stuurt (al dan niet via een distributielijst). In dat geval kan het voorkomen dat de mail misschien onbedoeld in uw spam-/reclamemailbox terecht komt. Wilt u s.v.p. het mailadres van de administratief medewerker toevoegen aan uw "vertrouwde contacten": a.pater@sws-dh.nl. Vriendelijk dank.
Indien u zelf de administratie wilt mailen met bijvoorbeeld een adreswijziging, kan dat naast info@liniecollege.nl ook naar administratie@liniecollege.nl.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT