Personeel

De teamsamenstelling voor het schooljaar 2022-2023 is als volgt:
D. Schotman directeur Linie College
B. van Breugel-Kloos ondersteuningscoördinator 
T. van Brussel  coördinator (dagbestedings-)groepen A en B
A. Pérez y Pérez psycholoog (NIP)
M. Kooijman schoolmaatschappelijk deskundige (MEE & de Wering)
C. Onnouw jeugdarts (GGD)

Stageteam
M. Reebeen stagebegeleider 
N. de Jong stagebegeleider 

Leerkrachten
N. Oud mentor van fase 2, mentorgroep D 
M. Makelaar mentor van fase 2, mentorgroep D en fase 3, mentorgroep C
K. Dijkshoorn mentor van fase 1, mentorgroep E en lkr. onderwijs-/zorgdependance
C. Kaan       mentor van fase 1, mentorgroep E
C. Kruiten mentor van fase 1, mentorgroep F en lkr. onderwijs-/zorgdependance
Y. van Veen mentor van fase 1, mentorgroep F
M. de Wolf mentor van fase 2, mentorgroep D & mentor onderwijs-/zorgdependance

Vakleerkrachten
H. Arends vakleerkracht Groen
M. Boon         vakleerkracht Horeca en mentor van fase 3, mentorgroep J 
M. Govers vakleerkracht Techniek en mentor van fase 3, mentorgroep H
M. Hanse         coördinator en mentor van Arbeidstrainingscentrum (ATC)
M. Veenstra   vakleerkracht Bewegingsonderwijs 
S. van de Walle vaklkr. Creatieve Expressie (CE) en mentor van fase 2, mentorgroep I

Onderwijsondersteunend personeel
C. Asjes         onderwijsondersteuner LOL/OOS, ZEDEMO en div. vakken 
D. Benschop onderwijsondersteuner Horeca en Dagbesteding, mentorgroep A
A. Claes onderwijsondersteuner Interne Stage
R. Eybrecht onderwijsassistent LOL/OOS, ZEDEMO en div. vakken
J. Gersjes onderwijsondersteuner Dagbesteding, mentorgroep B
E. Lapperre onderwijsassistent LOL/OOS, ZEDEMO en div. vakken 
L. Mulder         onderwijsassistent Culturele Oriëntatie (muziek) en LOL/OOS 
M. van der Net onderwijsassistent Dagbesteding, mentorgroep A en LOL/OOS
C. Tromp         onderwijsondersteuner LOL/OOS, ZEDEMO en div. vakken
M. Vanderheijden onderwijsondersteuner arbeidstraining (AT), ATC en LOL/OOS 
L. Menke         psychologisch assistent
B. Pauw         logopedist (coach ondersteunde communicatie) 
A. Pater         administratief medewerker Meerpaal/Linie College 
M. Roelofs facilitair medewerkster


Het personeel is telefonisch bereikbaar via de school: 088-34 33 340; ATC: 088-34 33 350 of per mail: info@liniecollege.nl

PS: In enkele gevallen is het nodig, dat de administratief medewerker u als ouder/verzorger een mail stuurt (al dan niet via een distributielijst). In dat geval kan het voorkomen dat de mail misschien onbedoeld in uw spam-/reclamemailbox terecht komt. Wilt u s.v.p. het mailadres van de administratief medewerker toevoegen aan uw "vertrouwde contacten": a.pater@sws-dh.nl. Vriendelijk dank.
Indien u zelf de administratie wilt mailen met bijvoorbeeld een adreswijziging, kan dat naast info@liniecollege.nl ook naar administratie@liniecollege.nl.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT