Personeel

De teamsamenstelling voor het schooljaar 2023-2024 is als volgt (sept. 2023):

D. Schotman              directeur Linie College

B. van Breugel-Kloos ondersteuningscoördinator

C. Kruiten                   coördinator Dagbestedingsgroepen

A. Pérez y Pérez        psycholoog NIP (gecertificeerd psycholoog bij het Nederlands
                                   Instituut van Psychologen)

M. Kooijman               schoolmaatschappelijk deskundige (MEE & de Wering)

dr. C. Onnouw            jeugdarts (GGD)
 

Stageteam

A. Bregman      stagebegeleider, mobiel: 06-46094750

W. Sloots          stagebegeleider, mobiel: 06-13122942
 

Leerkrachten

N. Oud                    mentor van fase 2, mentorgroep D

M. Makelaar            mentor van fase 3, mentorgroep C en fase 3, mentorgroep J

C. Kaan                   mentor van fase 1, mentorgroep F

C. Kruiten                leerkracht van mentorgroep E en fase 1, mentorgroep F

Y. van Veen             docent ambulant met ontwikkeltaken

M. de Wolf               mentor onderwijs-/zorgdependance

R. van Zonneveld    mentor van mentorgroep E
 

Vakleerkrachten

H. Arends             vakleerkracht Groen en mentor van fase 3, mentorgroep G

M. Boon               vakleerkracht Creatieve Expressie (CE) en mentor van fase 2, mentorgroep I

M. Govers            vakleerkracht Techniek en mentor van fase 3, mentorgroep H

S. van de Walle    vakleerkracht CE, mentor van fase 2, mentorgroep I en coördinator ATC

T. Ites                   vakleerkracht Bewegingsonderwijs

D. Benschop        onderwijsondersteuner Horeca in opleiding tot Horecadocent
 

Onderwijsondersteunend personeel

C. Alblas               onderwijsondersteuner in opleiding tot logopedist

C. Asjes                onderwijsondersteuner LOL/OOS, ATC, Interne stage en div. vakken

R. Eybrecht           onderwijsassistent LOL/OOS, arbeidstraining (AT) en div. vakken

J. Gersjes             onderwijsondersteuner Dagbesteding, mentorgroep B

E. Lapperre          onderwijsondersteuner LOL/OOS, ATC, Interne stage en div. vakken

L. Mulder              onderwijsassistent Culturele Oriëntatie (muziek) en LOL/OOS

M. van der Net     onderwijsassistent Dagbesteding, mentorgroep A en LOL/OOS

M. Vanderheijden onderwijsondersteuner LOL/OOS en div. vakken

J. van Wolferen    onderwijsassistent ATC, LOL/OOS en ZEDEMO

R. Ohorella           onderwijsassistent onderwijs-/zorgdependance en LOL/OOS

L. Menke              psychologisch assistent

B. Pauw               logopedist en coach ondersteunde communicatie

A. Pater               administratief medewerker Linie College

M. Roelofs           facilitair medewerkster

 

Het personeel is telefonisch bereikbaar via de school:
algemeen nummer 088-34 33 340;
ATC: 088-34 33 350
of per mail: info@liniecollege.nl


PS: In enkele gevallen is het nodig, dat de administratief medewerker u als ouder/verzorger een mail stuurt (al dan niet via een distributielijst). In dat geval kan het voorkomen dat de mail misschien onbedoeld in uw spam-/reclamemailbox terecht komt. Wilt u s.v.p. het mailadres van de administratief medewerker toevoegen aan uw "vertrouwde contacten": a.pater@sws-dh.nl. Vriendelijk dank.
Indien u zelf de administratie wilt mailen met bijvoorbeeld een adreswijziging, kan dat naast info@liniecollege.nl ook naar administratie@liniecollege.nl.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT