Protocollen

Internetprotocol

Hier leest u het Internetprotocol van de Stichting Samenwerkingsschool:
Internetprotocol (klik op de link)

Protocol mentoren

Hier leest u het protocol over mentortaken op het Linie College:
Mentortaken (klik op de link)

Onderwijskundige protocollen

Hier vindt u diverse onderwijskundige protocollen van het Linie College:
GIP-afspraken
Structuur en aanpak
Protocol BOL
Schoolafspraken
Protocol toetsen Linie College
Instructiemodel 
Kwaliteitsjaarkalender
(klik op de links om de documenten te openen)

Reglement diplomering VSO

Hier vindt u het in 2022 ingevoerde Examenreglement voor diplomering op het VSO:
Reglement voor diplomering VSO

Communicatie naar leerlingen (DGM)

Hier leest u het protocol over de communicatie en aanspreekniveau naar leerlingen:
Protocol communicatie: aanspreekniveau (klik op de link)

Stroomschema's

Hier vindt u verschillende stroomschema's:
Stroomschema fases (stage en arbeidstraining)
Stroomschema zorgtraject
(klik op de links om de documenten te openen)

Klachtenregeling PO en VO

Hier vindt u de klachtenregeling PO/VO in Den Helder e.o.:
Klachtenregeling (klik op de link)

Het Veiligheidsplan van de Stichting Samenwerkingsschool vindt u onder het kopje 'Documenten' op deze site.


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT