1
-
Nieuwsbrief onderwijsinhoudelijk

Geachte ouders, verzorgers,


Hierbij geef ik u een korte update van het onderwijs het afgelopen jaar en komend schooljaar en waar wij zoal onderwijsinhoudelijk mee bezig zijn.

Terugblik op schooljaar 2022-2023

Sturen, kwaliteitszorg en ambitie

De klassenobservaties waren dit schooljaar gericht op het geven van een EDI (expliciete directe instructie) les. Er werd geobserveerd met een kijkwijzer. Dit werd door de directie en OCO met de teamleden geëvalueerd.

Dit schooljaar hebben we een burgerschapsnotitie opgesteld en wordt de methode Leefstijl VSO ingevoerd. Begin volgend schooljaar zullen alle medewerkers de scholing vanuit Leefstijl gaan volgen.

Daarnaast zijn we de scholing pedagogisch tact gestart. Het gaat hier met name om vanuit verbinding te begrenzen. De relatie gaat voor prestatie. Het gebeurt vaak in een halve seconde. De stemming is ineens anders of er is gewoon weer rust. Het kan een kwinkslag van de leraar zijn, een goede vraag, een blik van verstandhouding, een besliste stem, net iets langer zwijgen, een hand op een schouder, een paradoxaal antwoord. Dit is pedagogisch tact. Een voorbeeld van de leraar als zijn eigen instrument. Meestal past het bij wat de leerling op dat moment nodig heeft. Centrum pedagogisch tact geeft ons begeleiding tijdens de leerling intervisies en bieden een online scholingsprogramma naast het fysieke scholingsprogramma gericht op pedagogisch tact. Ook volgend schooljaar zal dit een vervolg krijgen.

Veiligheid en schoolklimaat

Er zijn afgelopen schooljaar vragenlijsten veiligheid en schoolklimaat uitgezet bij leerlingen, medewerkers en ouders. Deze zijn als positief beoordeeld.

Personeel

Afgelopen schooljaar heeft 1 onderwijsassistent de opleiding tot leraarondersteuner afgerond. Komend schooljaar zullen er drie onderwijsassistenten de opleiding tot leraarondersteuner gaan volgen. Daarnaast volgen er 2 medewerkers de pabo en 1 medewerker de opleiding tot horeca docent. Deze maand wordt er een nieuwe logopediste aangesteld.

Dit schooljaar hebben we een start gemaakt met onze onderwijs-/zorgdependance op Willemsoord voor leerlingen die uitvallen binnen onderwijs of dreigen uit te vallen. Hierdoor kunnen we aan meerdere leerlingen een passend aanbod geven.

Verbeteren van ons onderwijs in schooljaar 2023-2024

Komend schooljaar gaan we verder met de klassenobservaties gericht op de methodiek van Expliciete Directe Instructie (EDI). Expliciete Directe Instructie helpt leerlingen stapsgewijs en actief de lesstof eigen te maken. Hierdoor doen alle leerlingen succeservaringen op. Ook blijven we het aanbieden van lessen in arrangementen (basis, verdiept, gevorderd) monitoren. Door les te geven aansluitend bij de arrangementen proberen we de leerlingen nog meer uit te dagen.

We gaan het digitale aanbod uitbreiden, zodat er een betere doorlopende digitale leerlijn ontstaat binnen de fases. Ook worden leerlingen nog meer eigenaar van eigen leerproces, doordat ze een actieve rol gaan spelen in het beoordelen van de behaalde competenties in MijnRapportfolio.

Hopende u tot zover voldoende te hebben geïnformeerd. Voor de zomervakantie zult u nog een nieuwbericht ontvangen met de mentoren indeling en informatie over de formatie volgend schooljaar.


Met vriendelijke groeten,

Daniëlla Schotman.


Zwem4daagse 2023 Aquacentrum Den Helder

Het Aquacentrum Den Helder organiseert weer de Zwem4daagse:

ZWEM4DAAGSE AQUACENTRUM DEN HELDER 19 – 20 – 21 – 22 & 23 JUNI 2023

KOOP ONLINE UW TICKET OF AAN DE KASSA!

- 4 DAGEN ZWEMMEN. MAAK UW KEUZE UIT 250, 500 OF 1000 METER PER DAG.

- ‘S MORGENS VAN 07.00 – 10.00 UUR; MIDDAG/AVOND 16.00 – 21.00 UUR

- VERSCHILLENDE CLINICS ZOALS: SNORKELEN, ZEEMEERMINZWEMMEN, WATERPOLO EN NOG MEER!

- KOSTEN € 12,- (VOOR DEELNAME EN MEDAILLE)

- ZWEMT U ’S MORGENS? ELKE OCHTEND IS ER VERSE KOFFIE/THEE EN ONTBIJTKOEK

Ibiza Zomermarkt vrijdag 9 juni a.s.

Beste ouders/verzorgers,

Staat het al in uw agenda?

We hebben dit jaar weer een Ibiza Zomermarkt op het Linie College, op vrijdag 9 juni van 16.30 tot 19.00 uur.

U komt toch ook? En: zegt het voort!


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT