1
-
Sint- en Kerstviering op school

Beste ouders/verzorgers,

Natuurlijk willen wij ondanks deze rare tijden Sint en Kerst niet ongemerkt voorbij laten gaan. Wel gaat het dit jaar anders dan voorheen...

 • We houden ons op school aan de nu geldende coronamaatregelen.
 • Leerlingen die op de vrijdagen externe stage lopen, gaan gewoon zoals altijd op vrijdag naar hun stage-adres en komen niet naar school.
 • Vrijdag 4 december vieren we Sinterklaas. In de ochtend krijgen de leerlingen les volgens rooster. Voor een traktatie wordt gezorgd (door afdeling horeca). In de middag maken we het gezellig in de eigen klassen met bijvoorbeeld een film, spel, of speurtocht (uiteraard in en om de school). De leerkrachten van de groepen zorgen voor een aardigheidje, film, spel of iets lekkers voor deze middag. (Dit wordt vergoed uit de ouderbijdrage.)
 • Vrijdag 18 december vieren we Kerst. In de ochtend krijgen de leerlingen les volgens rooster, tot 11.30 uur. Daarna wordt voor iedereen een lunch verzorgd in de eigen klassen, die uiteraard feestelijk en gezellig ingericht zijn. (De kerstlunch wordt vergoed uit de ouderbijdrage.) Misschien is er daarna nog tijd voor een leuke activiteit (film, spel) in de klas. Het zou natuurlijk extra feestelijk zijn, wanneer zoveel mogelijk leerlingen en teamleden in mooie, feestelijke (kerst)kleding en/of met (kerst)versiering, zoals een kerstmuts naar school komen. (Dit is niet verplicht, maar wel heel leuk!) En als deze dag om is, is het kerstvakantie!
 • Vooralsnog staat de kerstvakantie ingepland op 2 weken, 19/12 t/m 3/1.

We hopen op twee hele leuke, feestelijke middagen!


P.S.: u merkt wel, dat we heel blij zijn met de financiën uit de ouderbijdrage. We kunnen het geld goed gebruiken. Voor de zekerheid nogmaals de gegevens: dit schooljaar 2020-2021 bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage € 30,- en deze kan worden overgemaakt op:

 • IBAN NL28 INGB 0006 2551 43
 • t.n.v. Oudercommissie Linie College
 • onder vermelding van “Bijdrage 20-21 Linie College”
 • en de naam van uw zoon/dochter.

De ouders die de administratie hierover hebben gemaild met een vraag/opmerking, hebben of krijgen z.s.m. bericht.

Zelfhulpbrochure

Dit is een link naar een boekje over angst voor het Coronavirus. U kunt het lezen door op de link te klikken:

Bang zijn voor het Coronavirus

Jaarlijkse (vrijwillige) ouderbijdrage en bijdrage schoolreis (vorig schooljaar)

Beste ouder/verzorger,

Wij vragen jaarlijks aan ouders/verzorgers een kleine, financiële bijdrage over te maken voor bijvoorbeeld traktaties bij vieringen zoals Sint, Kerst en Pasen. Dit wordt vermeld in de schoolgids, aangezien wij geen periodieke nieuwsbrieven meer maken.

Mocht u dit niet gelezen hebben: de ouderbijdrage bedraagt dit schooljaar 2020-2021 € 30,- en kan worden overgemaakt op:

 • IBAN NL28 INGB 0006 2551 43 
 • t.n.v. Oudercommissie Linie College 
 • onder vermelding van “Bijdrage 20-21 Linie College” 
 • en de naam van uw zoon/dochter. 

Twijfelt u of u reeds betaald heeft, neem dan contact op met Anuschka van de administratie: administratie@liniecollege.nl. (Onze schoolgids kunt u naast andere documenten vinden op onze schoolwebsite https://www.liniecollege.nl/ onder de menuknop “Info”.)

Wij hebben voor afgelopen schooljaar 2019-2020 naast de ouderbijdrage een extra financiële bijdrage van € 25,- gevraagd voor een schoolreis. Helaas heeft door de maatregelen rondom COVID-19 het afgelopen schooljaar geen schoolreis kunnen plaatsvinden. Wij verwachten dat we hierdoor ook dit schooljaar nog geen schoolreis kunnen organiseren. Dit vinden wij erg jammer. Sommigen van u hebben wel alvast de bijdrage overgemaakt. U kunt ervoor kiezen om dit bedrag te laten staan voor (hopelijk) komend schooljaar, maar wij begrijpen het als u dit bedrag wilt terugontvangen. Ook dit kunt u vragen via Anuschka administratie@liniecollege.nl.

Alvast bedankt voor uw bijdrage!

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl