Linie College VSO

Welkom bij de website van het Linie College 
School voor voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden

Het Linie College is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK) van 12 tot 20 jaar. De leerlingen die onze school bezoeken, moeten een toelaatbaarheidsverklaring hebben vanuit het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland.Onze school wil de leerlingen zo geïntegreerd en zelfstandig mogelijk voorbereiden op een plaats in onze samenleving op het gebied van een passende arbeidsplaats, wonen, vrijetijdsbesteding en burgerschap. 

Onze leerlingen komen uit de gemeenten Texel, Hollands Kroon, Schagen en Den Helder.

De school beschikt over theorielokalen, leerlingwerkplaatsen voor de vakken Groen, Techniek, Horeca en Detailhandel, een personeelsruimte en diverse praktijklokalen.
Er is een verzorgingsruimte gecreëerd voor leerlingen met een meervoudige beperking. Verder is er een aantal nevenruimtes voor logopedie, het zorgteam, de stagebegeleiding, de administratie, het management en er is een gemeenschappelijke ruimte. 
Het Linie College heeft een ruim schoolplein. Ook beschikken wij sinds schooljaar 2019-2020 over een Arbeidstrainingscentrum (ATC) in het centrum van Den Helder. Hier is ook een winkel, waar wij door leerlingen handgemaakte producten verkopen.


Gewoon bijzonder

’t Is eigenlijk heel gewoon 
om naar een school te gaan. 
Om daar te leren hoe 
je in de wereld moet gaan staan.
’t Is eigenlijk heel gewoon: 
rekenen, taal, veel leren. 
Je best doen en vooral 
zo goed mogelijk presteren.

’t Is eigenlijk heel bijzonder 
wanneer het er zo is 
dat vrede, recht, gerechtigheid 
de norm van leven is.

’t Is eigenlijk bijzonder 
om naar een school te gaan 
waar rekenen en taal 
niet op de eerste plaatsen staan.


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT