Groep E

Welkom op de pagina van mentorgroep E.

Groep E is sinds dit schooljaar een nieuw gevormde groep.
In deze groep wordt les gegeven met een vaste duidelijke structuur gecombineerd met cognitief en sociaal-emotioneel aanbod op maat.
Leerlingen die in de fasegroepen of AB-groepen minder goed mee komen worden in deze groep geplaatst. Er wordt met het EDI-model gewerkt en er is 1-op-1 begeleiding. Persoonlijke ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling vormen belangrijke pijlers in deze groep.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT