Leerlingenraad 


Waarom een leerlingenraad? 

De opzet van de leerlingenraad is ontleent aan adviezen van de organisatie Vraagraak. Deze organisatie is ontstaan na invoering van de wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Daarin staat dat iedereen, ongeacht het functioneringsniveau, recht heeft op inspraak en informatie. (Vraagraak geeft adviezen, informatie en organiseert cursussen). 
Onze leerlingen hebben vaak weinig inspraak in zaken die te maken hebben met hun leven. Vaak is het niet duidelijk wat ze kunnen beslissen, begrijpen ze bijvoorbeeld de keuzemogelijkheden wel en kunnen ze overzien waar ze voor kiezen. 
We vinden dat onze leerlingen het recht hebben op inspraak en informatie. Daarnaast hebben we een aantal doelstellingen die we voor onze leerlingen nog belangrijker vinden: 
Ze leren problemen te bespreken in plaats van dit te uiten in gedrag (schelden, mokken, kwaad weglopen) 
Ze leren mee te denken over zaken die hen aangaan. We hopen dat ze hierdoor meer betrokken raken bij de school en meer plezier krijgen in zaken die met school te maken hebben. 
De leerlingen die in de leerlingenraad zitten leren verder te zien dan alleen hun eigen belangen, waarom worden b.v. bepaalde beslissingen genomen, hoe vertegenwoordig je ook goed de belangen van de leerlingen die verbaal of fysiek minder vaardig zijn dan zij. 
De leerlingen kunnen er samen achter komen dat ze meer kunnen dan ze dachten. 
Dat ze weten wat er in de school gebeurt zoals bijvoorbeeld de bouw, veranderingen in het team, verandering van regels. 
Als laatste vinden we dat ze recht hebben op een leerlingenraad, deze is op de meeste middelbare scholen aanwezig en zij zijn ook middelbare scholieren. 

Hoe werken wij? 

Aan het begin van het schooljaar worden de verkiezingen aangekondigd. In de klas fase 1 en in de mentorgroepen op van fase 2 en 3 wordt het een en ander nog extra toegelicht. De leerlingenraad bestaat uit 7 à 8 personen, 6 à 7 leerlingen uit de fase 2/3 en 1 leerling uit de fase 1. Tijdens de verkiezingen mogen de leerlingen die voorzitter willen worden 'campagne voeren' voor het voorzitterschap met zelfgemaakte posters. De leerlingen krijgen een stembiljet waarmee ze de voorzitter kunnen kiezen. 
Eén keer in de 3 weken vergadert de leerlingenraad. De vergadering wordt geleid door de voorzitter aan de hand van de voorzittersmap. En er is een notulist die na de vergadering  notulen maakt. 
In de hal van de school hangt een brievenbus waar vragen en mededelingen voor de leerlingenraad in gedaan kunnen worden, zodat er een vast aanspreekpunt is. Boven de brievenbus hangen foto's van de leerlingenraad met hun functie erbij. De voorzitter houdt regelmatig een praatje als er iets besloten is. Ook wordt de notulen openbaar gemaakt. De notulen hangen dan boven de brievenbus. 
Tijdens de organisatorische vergaderingen komt de leerlingenraad als vast punt op de agenda te staan. Zo kunnen de leerlingenraad en het team elkaar informeren als dat nodig is. Ook staat er zo nu en dan in de nieuwsbrief een stukje over de leerlingenraad.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT