Fase 3

Welkom op de pagina van Fase 3.  

Fase 3 is een fase waarin er voornamelijk gewerkt wordt aan het leren werken. De leerlingen in Fase 3 hebben of krijgen allemaal een externe stageplek. Hierbij hebben de leerlingen bewust een keuze gemaakt voor het uitstroomprofiel dienstverlening of het uitstroomprofiel groen en techniek.  

Op het Liniecollege zijn er 4 groepen in Fase 3.
Groep C en J met uitstroomprofiel dienstverlening. Mentoren zijn Mickey en Demelza.
Groep G en H met uitstroomprofiel Groen & Techniek. Mentoren zijn Marianne en Heidi.
De leeftijd van de leerlingen in Fase 3 varieert tussen de 16 en 21 jaar. 

Ondanks dat het onderwijs in Fase 3 gericht is op het leren werken wat voornamelijk plaatsvindt op externe stage, komen de leerlingen ook nog naar school. Hier volgen de leerlingen lessen AVO of praktijk gericht op het uitstroomprofiel. Er wordt dan gekeken naar welke vaardigheden het meest van belang zijn voor deze leerlingen. In de klassen wordt er ook aandacht besteedt aan veiligheid op de werkplek. Dit maakt de leerlingen bewust van welke gevaren er op de werkplek kunnen zijn en hoe zij zichzelf en de mensen om hun heen veilig kunnen houden.

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT