Fase 3

Welkom in de bovenbouw,

Andy en Sjaukje zijn mentor van de meeste leerlingen van de bovenbouw. 
 
Bijna alle leerlingen van de bovenbouw hebben een externe stageplek of krijgen deze bijna en zijn dus voornamelijk bezig met leren werken.

Op vrijdagmorgen maken een aantal leerlingen van fase 3 gebruik van het  het praktijkhuis van Praktijkschool de Pijler in het centrum van Den Helder. We houden ons bezig met het voorbereiden op zelfstandig wonen. Er wordt taal en rekenen gegeven gericht op de praktijk en zo nodig verrichten we huishoudelijke taken.
 
Nu even een berichtje van mij (Andy) over de gang van zaken in Fase 3. Sinds de zomervakantie heb ik de overstap gemaakt van praktijkschool de Pijler naar het Liniecollege. De leerlingen die ik in wisselende samenstelling in de groep heb komen uit Fase 3.
Leerlingen gaan kennis maken met stage lopen en sommigen gaan in de komende 2 jaar van school af vanwege hun leeftijd. Het onderwijs, naast Nederlandse taal en Rekenen, is er op gericht ze voor te bereiden op de stage en/of school verlaten. Het onderwijs op de Pijler staat in het teken van gepersonaliseerd leren. De leerlingen geven aan wat zij belangrijk vinden voor hun ontwikkeling! Ook dit wil ik toepassen in Fase 3. Een voorzichtige start is al gemaakt wat resulteerde in 2 leerlingen die Engels gekozen hebben en drie die beter willen geld rekenen. 
Verder veel aandacht aan de stage: naast de les op locatie, de interne stage en de externe stage hoop ik dat we voor elke leerling een goede stage plek kunnen vinden zodat ze veel ervaring kunnen opdoen in een "echte werksituatie".
 
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl