Fase 3

Welkom op de pagina van fase 3. 

Fase 3 heeft meerdere mentoren. Er zijn binnen fase 3 2 groepen met uitstroomprofiel Dienstverlening en 2 groepen met uitstroomprofiel Groen & Techniek. 
Bijna alle leerlingen van fase 3 hebben een externe stageplek of krijgen deze bijna en zijn dus voornamelijk bezig met leren werken.

Nu even een berichtje van mij (Andy) over de gang van zaken in Fase 3. 
De leerlingen die ik in wisselende samenstelling in de lessen AVO heb komen uit Fase 3.
Leerlingen gaan kennis maken met stage lopen en sommigen gaan in de komende 2 jaar van school af vanwege hun leeftijd. Het onderwijs, naast Nederlandse taal en Rekenen, is erop gericht ze voor te bereiden op de stage en/of schoolverlaten. Het onderwijs op het Linie College staat in het teken van gepersonaliseerd leren. De leerlingen geven aan wat zij belangrijk vinden voor hun ontwikkeling! Als ze in hun stage tegen bepaalde zaken aanlopen kunnen ze dit aangeven (bijv. stage lopen in de horeca maar moeite met wegen en inhoudsmaten).
Verder wordt er veel aandacht besteed aan veiligheid. Een nieuwe methode "Mijn veiligheid" maakt de leerlingen ervan bewust welke gevaren er op de werkplek kunnen voorkomen, niet alleen voor jezelf maar ook voor de anderen. Eventueel kan de leerling na het goed afronden van deze methode het VCA basis (veiligheids-)certificaat halen
Verder veel aandacht aan de stage: naast de les op locatie, de interne stage en de externe stage hoop ik dat we voor elke leerling een goede stage plek kunnen vinden zodat ze veel ervaring kunnen opdoen in een "echte werksituatie".
 
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT