Groen & Dier

Tijdens de koude periodes van het jaar wordt binnen aandacht besteed aan dieren en dierenwelzijn. Door gebruik te maken van educatief materiaal en excursies leren de leerlingen hoe ze de dieren moeten verzorgen. Theorie over dieren wordt gegeven door middel van spellen en filmpjes op het digitale schoolbord.  

Zodra het voorjaar begint worden voorbereidingen getroffen voor het werken in de schooltuin. In deze tuin wordt jaarlijks groente en fruit geteeld. De grond wordt bewerkt en zaai klaar gemaakt. Het hele proces van zaaien, verpotten, planten en oogsten komt in een schooljaar aan bod. Fruit en groenten uit de tuin worden gebruikt tijdens de lessen consumptief. Leerlingen leren op deze manier waar hun eten vandaan komt! 

Naast de lessen met betrekking tot de schooltuin en dier wordt er aandacht besteed aan hoe je zorgvuldig omgaat met het milieu en waarom dit belangrijk is. De schoonmaakacties van Nederland Schoon worden door het Linie College ondersteund. Een aantal keer per jaar gaan leerlingen aan de slag met afvalgrijpers en vuilniszakken om de schoolomgeving schoon te maken.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT