Ouderraad

De ouderraad van het Linie College bestaat momenteel uit vier enthousiaste moeders. De ouderraad helpt mee tijdens allerlei vieringen en komt ongeveer 4x per jaar op school bij elkaar om deze vieringen voor te bereiden.

 

De ouderraad is bereikbaar via het postadres van onze school: 

Linie College VSO

t.a.v. Ouderraad Linie College

Postbus 6013

1780 KA  DEN HELDER

en tegenwoordig ook per e-mail: ouderraad@liniecollege.nl 

De ouderbijdrage van schooljaar 2021-2022 bedraagt € 30,00. U kunt dit storten op bankrekeningnummer (IBAN) NL28 INGB 0006 2551 43, onder vermelding van 'vrijwillige bijdrage 21-22 LC + NAAM LEERLING'. Bedankt!

 

Voor meer informatie over onze ouderraad en de vrijwillige ouderbijdrage verwijzen we u graag naar onze schoolgids, te vinden onder het hoofdstuk 'Informatie'.


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT