Groepen met uitstroomprofiel Dagbesteding

Dit jaar hebben we 2 dagbestedingsgroepen.
Beide mentorgroepen hebben een fulltime mentor en een coördinator. Dit team draagt samen zorg voor een lesaanbod wat passend is bij de uitstroom van de leerlingen in deze groepen. De enthousiaste en betrokken mentoren zorgen elke dag voor een veilig klimaat waarbinnen de leerlingen zich kunnen ontwikkelen met een uitdagend lesaanbod. De coördinator denkt mee en werkt samen met de mentoren om het lesaanbod goed passend te krijgen en dat de juiste hulpmiddelen kunnen worden ingezet waar nodig. De coördinator is betrokken bij de zorgvragen en aanwezig bij de oudergesprekken. Uiteraard is de coördinator ook een bekend gezicht voor de leerlingen, aangezien ze ook regelmatig in de klassen te vinden is.

We kijken kritisch naar welk onderwijsaanbod het beste aansluit per leerling, zodat de leerlingen niet overvraagd worden maar wel uitgedaagd worden om zich verder te ontwikkelen. Binnen deze twee groepen wordt er samengewerkt zodat de leerlingen optimaal profiteren van het lesaanbod in beide groepen, de leerling staat voorop.


Leerlingen met een zorgvraag hebben vanuit het PGB-budget zorg ingekocht en ingezet op ondersteuning in de klas. Op deze manier kunnen we nog meer het aanbod aansluiten aan de individuele ondersteuningsbehoefte. 


  

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT