Groep A is een groep van leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar met als uitstroom belevingsgerichte dagbesteding. Voor deze groep staat een fulltime mentor die samenwerkt met een coördinator voor de dagbesteding.

We bieden deze groep naast een cognitief aanbod vooral lessen aan waarbij we de vaardigheden trainen die nodig zijn om uit te stromen naar een goed passende plek in de belevingsgerichte dagbesteding. We kijken goed naar wat elke leerling nodig heeft om ons aanbod goed af te stemmen. We werken met mijnrapportfolio waar je als ouder mee kan kijken wat de leerling leert op school.

De leerlingen krijgen in deze groep een aanbod van interne stage, les op locatie, groepsstage, oriëntatie op stage en uiteindelijk externe stage waar we ze gaan voorbereiden op het uitstromen naar een goed passende plek. We werken op school hard aan de vaardigheden die hiervoor nodig zijn.

Tijdens de lessen op school maken we gebruik van het digibord, de tovertafel, danslessen van Triade, lessen in de praktijklokalen, de snoezelruimte, gymles (zowel in de sporthal als in het zwembad) en oefenen we in de schoolwinkel.
Het klaslokaal is ingericht met themahoeken waar de sociale vaardigheden en taakaanpak goed geoefend kunnen worden. Uiteraard houden we er ook van om een feestje te vieren, dus wordt er aandacht besteed aan de verjaardagen van de leerlingen in de klas en vieren we de feestdagen met elkaar. Elk jaar hebben we voor de kerstvakantie een prachtige kerstmarkt waar we producten verkopen die de leerlingen zelf gemaakt hebben.

Via de app: klasbord kunt u volgen wat de groep de hele week doet en op de foto's zien waar we mee bezig zijn. Op deze manier houden we contact met de ouders. Bellen kan natuurlijk ook, maar wel graag na schooltijd, zodat we overdag de volle aandacht hebben voor de leerlingen.


 

 

 
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT