Groepen met uitstroomprofiel Dagbesteding

Hallo allemaal!

Wat leuk dat u een kijkje neemt op de pagina van onze groepen.
Wij hebben dit schooljaar twee dagbestedingsgroepen, namelijk C1 en C2.

In groep C1 staat José (mentor) de gehele week voor de klas en op haar vrije dagen staat Mariska voor de klas. 

 

Groep C1 heeft als uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding. Naast belangrijke vaardigheden zoals samenwerken, omgaan met uitgestelde aandacht en taakgericht werken, zijn ze ook druk met leren letters schrijven, lezen, rekenen, klokkijken enzovoort. Ook werken ze met thema’s aan wereldoriëntatie en creatieve expressie en fijne motoriek. Heel belangrijk is natuurlijk ook het leren omgaan met elkaar.

In groep C2 zijn Margriet en Alfred de mentoren. Deze groep heeft als uitstroomprofiel belevingsgerichte dagbesteding. Dat wil zeggen dat het onderwijs vooral gericht is op belevingen, sensomotorisch onderwijs, zoals het ervaren van kleuren, geuren, muziek, materialen voelen enzovoort. We gebruiken veel ondersteunende communicatie in deze groep zoals gebaren en picto’s. Op de vrijdagen gaat deze groep aan het werk bij zorgboerderij Tesselaar. Vanaf dit jaar gaan we in de wintermaanden naar Hotel Den Helder voor verschillende werkzaamheden.

 

Beide klassen hebben praktijkvakken zoals creatieve expressie, muziek en gym. Verder hebben we passende roosters, zo lopen enkele leerlingen stage, intern/extern of volgen leerlingen praktijkvakken zoals horeca en techniek.

 

We proberen altijd zo goed mogelijk te kijken naar welk onderwijsaanbod het beste aansluit per leerling, zodat de leerlingen niet overvraagd worden maar wel uitgedaagd worden om zich verder te ontwikkelen, al is dat vaak met kleine stapjes. Ook al zijn het twee klassen, we proberen zeker de verbinding onderling te maken, zo schuiven sommige leerlingen ook aan bij een andere groep wanneer dat beter aansluit op zijn/haar ontwikkeling. 

 

Sommige leerlingen hebben vanuit het PGB-budget extra zorg ingekocht en ingezet op ondersteuning in de klas. Zo werken Elise en Bianca als zorgondersteuner vanuit 's Heeren Loo ook veel met leerlingen uit deze klassen. 

 

Lisa is de coördinator van deze twee groepen, zij helpt de leraar ondersteuners door ze aan te sturen en denkt mee in het opzetten en ontwikkelen van het onderwijs. Daarnaast is zij bij zorgzaken betrokken wat betreft deze klassen.  

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl