Goedendag, welkom op de website van onze mooie school!

Graag stellen wij u voor aan groep A van het Linie College.

Dit is een groep van 7 kanjers, die deel uitmaken van de dagbestedingsgroep. Hier staat het leren van lezen en schrijven niet op de eerste plaats, maar leren de leerlingen wél, ieder op zijn/haar eigen niveau letters, cijfers en woorden. Daarnaast is het vooral belangrijk dat deze jongens en meiden zich emotioneel veilig voelen, waardoor wij hen kunnen helpen bij sociale omgangsvormen. Communiceren, samenwerken en het zorgen voor elkaar en de ruimte waar ze zich begeven. We zijn vaak praktisch aan het werk, waardoor de leerlingen uiteindelijk kunnen uitstromen naar een mooie dagbesteding/werkplek!

Ze kunnen als de beste zingen, dansen, was opvouwen, klusjes op school, werken in de tuin, werken op de boerderij (groepsstage: Tesselaar) techniek les, koken, sorteren, tellen, puzzelen, woordjes schrijven, grapjes maken, kletsen en belangrijk.. plezier maken!

Demelza staat op maandag, dinsdag en woensdag met plezier voor de klas

Alfred doet dit ook, maar dan op donderdag en vrijdag

Op Schoolwapps kunt u iedere dag foto’s en een verslag van de dag vinden! Zo blijft u op de hoogte van alle mooie momenten van/met de klas.

Lisa werkt als coördinator van deze groep (en groep B) op dinsdag en donderdag. Zij maakt de onderwijsplannen en helpt bij zorgvragen en is ook aanwezig tijdens leerlingbesprekingen en oudergesprekken.

Samen zorgen we voor mooi en uitdagend onderwijs zodat de leerlingen zich veilig voelen zoveel mogelijk leren en plezier maken. We bereiden ze voor zodat ze uiteindelijk uitstromen binnen dagbestedingsplek die goed bij de leerling zelf past.
Sommige leerlingen zijn al 16 jaar of ouder en lopen dan ook externe stage op een dagbestedingsplek zodat ze kunnen proberen wat ze leuk vinden. Uiteindelijk bouwen we dit uit naar meerdere dagen zodat de overgang niet te groot is wanneer de leerling van school af gaat.

Helaas hebben we door de Covid-19 onze roosters moeten aanpassen waardoor ons onderwijs beperkt gegeven kan worden. Daardoor vervallen sommige praktijkvakken en lessen en activiteiten buiten de deur tijdelijk.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl