Welkom in de B groep

In groep B zitten 8 leerlingen van 12 jaar en ouder. Deze groep stroomt uit binnen de dagbesteding.

In deze groep leren wij niet alleen rekenen, taal, verkeer, koken e.d. maar ook leren we samenwerken en het leren omgaan met elkaar wat heel belangrijk is. We proberen zo zelfstandig mogelijk taken uit te voeren. We leren zoveel mogelijk door praktische oefeningen te doen.

Ook gaan sommige leerlingen naar OOS (oriëntatie op stage) en krijgen dan les op locatie bij het KIM (Koninklijke Instituut voor de Marine) en Het Boelhuys. 

Mijn naam is José en ik ben de mentor van groep B. Ik werk op alle dagen maar 1x in de 2 weken heb ik vrijdag een Bapodag dan staat Marleen voor de groep.

Op Schoolwapps kunt u iedere dag foto’s en een verslag van de dag vinden! Zo blijft u op de hoogte van alle mooie momenten van/met de klas.

Lisa werkt als coördinator van deze groep (en groep A) op dinsdag en donderdag. Zij maakt de onderwijsplannen en helpt bij zorgvragen en is ook aanwezig tijdens leerlingbesprekingen en oudergesprekken.

Samen zorgen we voor mooi en uitdagend onderwijs zodat de leerlingen zich veilig voelen zoveel mogelijk leren en plezier maken. We bereiden ze voor zodat ze uiteindelijk uitstromen binnen dagbestedingsplek die goed bij de leerling zelf past.
Sommige leerlingen zijn al 16 jaar of ouder en lopen dan ook externe stage op een dagbestedingsplek zodat ze kunnen proberen wat ze leuk vinden. Uiteindelijk bouwen we dit uit naar meerdere dagen zodat de overgang niet te groot is wanneer de leerling van school af gaat.

Helaas hebben we door de Covid-19 onze roosters moeten aanpassen waardoor ons onderwijs beperkt gegeven kan worden. Daardoor vervallen sommige praktijkvakken en lessen en activiteiten buiten de deur tijdelijk.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl